One of the Photo of Development Photo Contest

मिनभवन शान्तिनगर सडक खण्डमा भाँचेर लडाईएको स्वामी को बोट । प्रकृति ले हामीलाई त जोगाएको छ । तर हामीले प्रकृति लाई जोगाउन केही पहल त गरौँ न ।