गैससहरुको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा संस्थागत सुशासन विषयक जिल्ला स्तरिय तालिम

गैससहरुको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा संस्थागत सुशासन विषयक जिल्ला स्तरिय २ दिने तालिम गैसस महासंघ सुनसरीको आयोजनामार् इटहरीमा संपन्न भयो। यस तालिममा जिल्ल्ाा भरिका गैसस सदस्य संस्थाका २५ जना प्रतिनिधिहरुको सहभागित रहेको राजु कार्कीले जानकारी दिनु भयो ।